Avalem Joves Plus 2018 (Fondo Social Europeo)

Equipo de Gobierno

Arnaldo Dueñas Crespo

Alcalde i Regidor d’infraestructures, Urbanisme, Tercera Edat, Sanitat, Benestar Social i Participació Ciutadana

 

Vicente Jorge Dueñas Moscardó

Tinent d’Alcalde i portaveu del Grup Municipal Tots Per L’Orxa.

Regidor d’Hisenda, Economia, Turisme, Indústria, Agricultura, Medi Ambient, Personal Laboral i Seguretat

 

Maria Vicenta Bravo Moscardó

Regidora d’Esports, Cultura, Educació, Festes i Joventut

 

Guillermo Moratal Cloquell

Regidor i portaveu del Grup Municipal PP

 

Rosa Estela Sanz Ferrándiz

Regidora

 

Verónica Bataller Descals

Regidora

 

Carolina Juan Nadal

Regidora del Grup Municipal de No Adscrits